Klub Młodzieżowy "Przystań"

83 - 110 Tczew, ul. Kasztanowa 2

tel.: (58) 530-25-80             e-mail: kmprzystan@wp.pl


"Przemiana"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Klubowa Oferta"REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU


Klub jest czynny w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek oraz piątek w godzinach od 15:00 do 20:00.W sobotę od 10:00 do 15:00.

Klub jest miejscem wolnym od alkoholu, papierosów, narkotyków i wszelkich środków zmieniających świadomość.

 1. Klub jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z górną      granicą wieku 18 lat.

 2. Zachowujemy kulturę języka i kulturę osobistą.

 3. Dbamy o mienie, które zostało nam powierzone wewnątrz i na zewnątrz Klubu.

 4. Szanujemy się nawzajem, wszelkie zachowania agresywne (pobicia,stosowanie      środków przymusu bezpośredniego)wykluczają całkowicie z udziału w Klubie.

 5. Każdy wchodzący do Klubu wpisuje się na dzienną listę obecności, rejestrując swoją      obecność.

 6. Przestrzegamy zasad działania poszczególnych sal.

 7. Maksymalna liczba osób przebywających w danej chwili w Klubie wynosi 30 osób.

 8. Klub jest miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów.

 9. Złamanie zasad Klubowych wyklucza z uczestnictwa w Klubie.

10. Osoba przebywająca w Klubie pod wpływem środków odurzających (alkohol, klej,       narkotyki) nie ma prawa przebywać w Klubie do odwołania.