Klub Młodzieżowy "Przystań"

83 - 110 Tczew, ul.Kasztanowa 2

tel.: (58) 530-25-80             e-mail: kmprzystan@wp.pl


"Przemiana"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Klubowa Oferta"
Witamy na oficjalnej stronie Klubu Młodzieżowego "Przystań" w Tczewie!


       Jesienią 2001 roku z inicjatywy członka Zarzadu Miasta Grażyny Antczak Zarząd Miasta przyznał lokal przy Al. Solidarności 15 na klub Młodzieżowy. Obiekt był zdemolowany i od wielu lat nieremontowany. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznano środki finansowe na remont i wyposażenie lokalu. Prace modernizacyjne trwały od stycznia do czerwca 2002 roku. Ogłoszono przetarg na prowadzenie Klubu oraz rozpisano konkurs na nazwę placówki. Ofertę na prowadzenie złożyło tylko Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana" i jemu powierzono prowadzenie Klubu. Konkurs na nazwę wygrał uczeń II LO Tomasz Strzelecki. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Święta Młodzieży. Oficjalnego otwarcia w dniu 21 czerwca 2002r. dokonał prezydent Zenon Odya, a poświęcił pomieszczenia proboszcz Parafi NMP Matki Kościoła w Tczewie ks. Stanisław Cieniewicz, Na otwarcie przybyło wielu gości, wśród których byli obecni radni Rady Miejskiej, starosta Marek Modrzejewski, dyrektorzy szkół, dyrektorzy przedsiębiorstw i pracownicy Urzędu Miejskiego którzy angażowali się przy remoncie obiektu, zaprzyjaźnieni pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - projektowali wnętrze Klubu.