Klub Młodzieżowy "Przystań"

83 - 110 Tczew, ul. Kasztanowa 2

tel.: (58) 530-25-80             e-mail: kmprzystan@wp.pl


"Przemiana"
   
Punkt Konsultacyjny "Okno"
"Klubowa Oferta"Okno

Zagrożenie uzależnieniem od środków psychoaktywnych

Program zajęć warsztatowych dla rad pedagogicznych


Opis programu

                 Problem sięgania po narkotyki przez młodzież szkolną staje się zjawiskiem powszechnym. Niepokojącym wydaje się fakt, że po środki uzależniające sięgają coraz młodsze dzieci. Młodzi ludzie najczęściej nie postrzegają brania narkotyków jako problem - "przecież to normalne, każdy może spróbować, z czego tu robić sprawę". Nie chcą słuchać kolejnych ostrzeżeń nakazów, zakazów. Niepokój i bezradność dorosłych rośnie.
                 Nasz program zapozna Państwa z mechanizmami wchodzenia w uzależnienia, przedstawimy podstawowe wiadomości dotyczące środków uzależniających. Metodami warsztatowymi zapoznamy Państwa ze sposobami dobrej komunikacji z osoba mającą kontakt z narkotykami.

Cele:

1. Wzrost świadomości na temat środków psychoaktywnych i ich objawów, skutków     działania
2. Przygotowanie nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do     przeciwdziałania narkomanii.
3. Nauka systematycznego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń związanych z     uzależnieniem.

Program szkolenia:

1. Zapoznanie i zintegrowanie uczestników szkolenia
2. Warsztat na temat mechanizmów wchodzenia w uzależnienia
3. Narkomania jako choroba - mini wykład o istocie narkomanii
4. Przyczyny sięgania przez młodych ludzi po środki psychoaktywne
5. Prezentacja narkotyków
6. Sposoby rozpoznawania zażywania przez dzieci narkotyków
7. Interwencja w sytuacji kryzysowej - modelowanie i ćwiczenia rozmowy z dzieckiem

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi: odgrywanie scenek, praca w zespołach, "burza mózgów", dyskusja.

Sposób realizacji:

Czas trwania: 2 godziny

Realizatorzy programu:

Dorota Kaczmarek

Absolwentka UMK w Toruniu, studia podyplomowe PG. Pedagog szkolny w ZSBiO w Tczewie, terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień OKNO w Tczewie. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami, które poszukują swojej drogi. Certyfikowany trener ART. Specjalista z zakresu pomocy psychologicznej.

Lucjan Wojcieszak

Absolwent WSP w Bydgoszczy oraz UKSW w Warszawie, studia specjalistyczne z zakresu terapii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pedagog w SP nr 11 w Tczewie, terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień OKNO w Tczewie. Certyfikowany trener ART. Specjalista z zakresu pomocy psychologicznej.

Agnieszka Żbik

Absolwentka UG, psycholog, specjalista socjoterapii i treningu interpersonalnego, terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień OKNO, psycholog szkolny w Gimnazjum nr 1.


Program zajęć warsztatowych dla rodziców


Opis programu

          Jest niemalże pewne, że dziecko kończąc szkołę średnią paliło, piło lub w sposób pośredni lub bezpośredni miało kontakt z narkotykiem. Rodzice powinni wiedzieć czy dziecko po tych pierwszych eksperymentach dziecko kontynuuje używanie alkoholu lub innych narkotyków, lecz często nie wiedzą. Problemy związane z alkoholem i narkotykami są szeroko dyskutowane w Polsce, a jednak wielu rodziców nie ma dostatecznej wiedzy na ten temat. Pierwsze próby zażywanie często są spowodowane brakiem zrozumienia przez rodziców istoty problemów wieku dorastania własnych dzieci.
          Nasz program zapozna Państwa z mechanizmami wchodzenia w uzależnienia, przedstawimy podstawowe wiadomości dotyczące środków uzależniających. Przyjrzymy się również rozwojowi człowieka w wieku dorastania ze szczególnym uwzględnieniem zmian rozwojowych.

Cele:

1. Wzrost świadomości na temat środków psychoaktywnych i ich objawów, skutków     działania
2. Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat okresu adolescencji.
3. Nauka systematycznego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń związanych z     uzależnieniem.

Program szkolenia:

1. Warsztat na temat mechanizmów wchodzenia w uzależnienia
2. Przyczyny sięgania przez młodych ludzi po środki psychoaktywne
3. Prezentacja narkotyków
4. Sposoby rozpoznawania zażywania przez dzieci narkotyków tzw. czerwone sygnały
5. Co robić kiedy dziecko zażyło narkotyk?

Zajęcia będą prowadzone metodami tradycyjnymi (wykład) oraz elementami aktywnymi: praca w zespołach, "burza mózgów", dyskusja.

Sposób realizacji:

Czas trwania: 1 godzina

Realizatorzy programu:

Dorota Kaczmarek

Absolwentka UMK w Toruniu, studia podyplomowe PG. Pedagog szkolny w ZSBiO w Tczewie, terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień OKNO w Tczewie. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami, które poszukują swojej drogi. Certyfikowany trener ART. Specjalista z zakresu pomocy psychologicznej.

Lucjan Wojcieszak

Absolwent WSP w Bydgoszczy oraz UKSW w Warszawie, studia specjalistyczne z zakresu terapii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pedagog w SP nr 11 w Tczewie, terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień OKNO w Tczewie. Certyfikowany trener ART. Specjalista z zakresu pomocy psychologicznej.

Agnieszka Żbik

Absolwentka UG, psycholog, specjalista socjoterapii i treningu interpersonalnego, terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień OKNO, psycholog szkolny w Gimnazjum nr 1.